Administrativní služby pro vás

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy

Prodávající

               MK servis

               Vysočanská 564/57

               190 00 Praha 9 - Prosek     

IČO 10974466

Mail

 

Já, níže podepsaný/á ________________________________________________,bytem _________________________________________________________________, datum narození ________________________,

jsem si od Vás na základě objednávky č. ________________________ objednal(a) následující zboží:

_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč,

_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč,

_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč,

 

Celkově tedy za kupní cenu ______________________ bez DPH.

Zboží jsem převzal(a) dne ________________.

Tímto odstupuji od shora uvedené kupní smlouvy.

Kupní cenu mi vraťte zpět složenkou / na bankovní účet č. _________________ (nehodící se škrtněte).

V ___________________________________, dne __________________

Spinner
Cookies Cookies

Pro bezpečný chod této stránky jsou nutné nezbytné cookies.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Pro bezpečný chod této stránky jsou nutné nezbytné cookies.